Bristen på isytor blir allt mer akut i Stockholmsområdet.