”Jag känner mig mycket bättre inför den här samlingen.”