Succéförvärvet Villiam Dahlström: ”Vi vet hur bra vi är.”