”Känslomässigt är det alltid svårt – man skulle vilja ta ut mer än 23 spelare.”