Till publiken jubel vann Henrik von Eckermann den första internationella hoppklassen.