André Thieme klarade sig felfri och vann 50-årsjubileumet för Falsterbos derby.