Men förra statsministern bar kappa med regnbågsränder.