Är under utredning för bland annat korruptionsbrott.