Beslut: Spelare får även fortsatt pausa sina avtal med ryska klubbar.