Nagwa Brown: På basketplanen känner jag mig oövervinnerlig.