Framtiden för motionslopp är fortfarande ett frågetecken under pandemin. Men på onsdagen fick Folkhälsomyndigheten i uppdrag av regeringen…