Trögare åkning, en miljövänligare idrott – och nya möjligheter för fuskare? Förbudet mot fluorvalla kastar om förutsättningarna inför den…