DOHA. Fifas patetiska kaptensbindel-bråk är avslöjande.Det är inte budskapet som är viktigt.