Med satsning på mental träning kom framgångarna för Rebecca Peterson.