Med 116,5 miljoner kronor har laget starkast eget kapital i SHL.