Anmälaren om Fäktförbundets beslut: ”De ger mig rätt men vidtar inga åtgärder.”