Har flaggat för en avslutad fotbollskarriär i flera år.