Talesperson: Inget förslag klart om gummigranulat i konstgräsplaner.