Phil Neville: ”Att åka i en öppen buss skulle vara att fira ett misslyckande.”