Den internationella antidopningsbyrån Wadas nya kod kräver att Sverige organiserar om sitt antidopningsarbete.