Kenny Pavey lämnade fotbollsplanen för sista gången • Hyllades av båda lagen