Vann skotten i premiären med 39–5 • Krävdes en inhoppare för att spräcka nollan.