Hård kritik riktas mot ordförande • ”Medlemsdemokratin satt ur spel.”