Umåker är nästan hemmaplan för mig. Och jag tycker mig ha bra koll på kvällens V64-omgång.