Rollen som travtränaren blir allt svårare för varje år – ibland känns den övermäktig.Det krävs krafttag för sportens framtid.