Det handlar om värdighet.Det är den som Henrik Lundqvist ska tänka på.Allt annat är oväsentligt.