Riskerar att stängas av i två år • Skiljedomstol ska lämna besked i sommar.