Riksidrottsstyrelsen har beslutat att inte betala ut något ytterligare ekonomiskt stöd till Svenska cricketförbundet under 2023.