Svante Båths och Conrad Lugauers hästar glänste på ”Skrubbs”.Perfect Spirit visade att galopperna bara varit en parentes.