De har följt varandra genom hela karriären. Även när den pengastinna hockeyindustrin såg ut att skilja dem åt fann de ett sätt att hålla…