Framtiden är oviss för den norska boxningsstjärnan Cecilia Braekhus , efter att ha förlorat sina mästerskapsbälten.Nu tränar hon hos en annan tidigare dominant boxare.Nämligen på Mike Tysons cannabisfarm i Kalifornien.