Ord står mot ord. Det är klart. Hur förbundet kan ta ställning redan nu – det är däremot högst oklart.