Matchen kunde genomföras sedan polis undersökt området.