”Kommer till en punkt där regeringen måste ingripa.”