Hockeyförbundet går emot Riksidrottsnämndens beslut.