Sarah Sjöström fick behandlas med syrgas och ledas ut av sjukvårdspersonal efter bronset.