Nacka kommun överklagade mark- och miljödomstolens dom, som slog fast att ljudet från fotbollsspelande barn vid planen Boovallen skulle klassas som störande buller.Nu står det klart att domen fått prövningstillstånd i högsta instans, skriver Nacka kommun i ett pressmeddelande.