Armand Duplantis världsrekord sporrar kollegan Angelica Bengtsson. – Man kan inte ha några bortförklaringar nu, nu är det bara att kötta,