Svensk elitfotboll (Sef) tidigarelägger en utbetalning till blödande klubbar.