”Att hamna i en konfliktsituation är aldrig en framgångsfaktor.”