När hela landet tänkte på Börje tänkte han på oss.