Över 60 procent av spelet på svensk fotboll beräknas ske i Asien. Andelen är särskilt hög för spel på division 1 och 2 samt ungdomsserier.