Särskilt hög andel för division 1 och 2 • ”Matchfixarna utnyttjar en svaghet.”