HIF jagar upprättelse – matchen sänds på Premium Max