Turerna från succé till krislag med dömd ordförande.