”Pinsamt att göra det på mitt tionde mästerskap”, säger Mona Brorsson.