Zina Kubba bodde hos sin syster i ett utsatt områdena när hon kom till Sverige från Irak och sökte asyl. För henne var det viktigt att i början få bo med personer som hon kände. Därför är hon skeptisk till lagändringarna som begränsar asylsökandes rätt att bo var de vill.