Hemtjänstpersonal som SVT Västernorrland pratat med valde att vara anonyma med rädsla för repressalier från arbetsgivare. Något de inte borde vara. – Det är tänkt att personer som framträder med sitt namn i media att arbetsgivaren inte får vidta någon form av repressalier mot den här personen, säger yttrandefrihetsexperten Nils Funcke.