Ytterligare 300 skarvar kommer att få skjutas utanför Söderhamnskusten. Det har Länsstyrelsen beslutat.