Laila Jeppsson har suttit som kommunchef i Tingsryd sedan 2012, knappt sex år. Nu vill kommunen gå in i en ny fas och gör detta genom att tvinga Laila Jeppsson att avgå.